CONSULTORIA I ASSESSORAMENT

ECOSOLAR proporciona assessorament sobre l’impacte ambiental i arquitectònic del seu projecte. Estudiarem l’emplaçament i el disseny més adequat per aconseguir el major rendiment i funcionalitat amb el menor cost i impacte estètic. La seva empresa es beneficiarà de la bona imatge que la innovació tecnològica i la protecció del medi ambient replica watches generen i de la reducció dels costos energètics.